تماس با ما

پایگاه اطلاع رسانی قالب و قالب سازی – ایران ملد

دفتر :
تهران ، مجتمع صنعتی جنوب تهران، خیابان ششم ، پلاک ۲۷
تلفن:
۰۲۱۵۵۲۶۱۴۸۶
۰۲۱۵۵۲۶۱۴۶۹
۰۲۱۵۵۲۶۵۱۶۴
دورنگار:
۰۲۱۵۵۲۶۵۱۶۴
تلفن همراه (کسب اطلاعات خارج از وقت اداری)
۰۹۳۵-۳۰۰۹-۲۰۹

ایمیل:
iranmold@Gmail.com
info@iranmold.com

آدرس تلگرام :

https://t.me/iranmold_com

 

مدیر مسئول و صاحب امتیاز : احمد یعقوبی

Manager: Ahmad Yaghoubi

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما